Käsilläseisonta Foundation

Käsilläseisonnan perusteisiin painottuva tunti soveltuu kaikille, joilla ei ole lainkaan, tai vähän kokemusta käsilläseisonnasta. Tunnilla jokainen harjoittelee kuitenkin oman tason mukaan, jonka vuoksi tunneilla hieman kokeneempikin voi harjoitella oman tason vaatimalla tavalla.